top of page

90天免費倉儲方案

Free 90 Days Fulfillment Plan

適合: 短時間大量訂單的品牌商或群眾募資、開團購等等客戶使用

系統使用費

報價檔案-01.png
報價檔案-02.png

入倉盤點費

出貨處理費

報價檔案-03-03.png

加工處理費

報價檔案-04.png
報價檔案-08.png

逆物流服務費

代收款手續費

報價檔案-06.png

長期存放空間使用費

報價檔案-10.png
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

JENJAN 真站電商倉儲物流

03-376-6077

桃園市新屋區民族路六段441號(Costco中壢店正對面)

bottom of page